<< Tilbage til Sundhedshusetodder.dk
Sundhedshuset i Odder

Aut. psykolog Gitte Falengreen i Odder

Kontakt information:

Gitte Falengreen
Tel. 86 56 07 77

gitte@falengreen.dk

 • Velkommen
 • Samtalerne
 • Don't Stress forløb
 • Profil
 • Praktisk info
 • Kontakt

Jeg tilbyder samtaleforløb Gitte Falengreen
med det klare formål at styrke
helbredet og livsglæden,
og den måde vi lever og arbejder på

 

 

 

I samtalerne tager vi afsæt i psykologiske redskaber, der igangsætter udvikling og positive forandringer.

Fokus kan være af personlig-, familiemæssig eller arbejdsrelateret karakter. Mange søger hjælp til problemer, der handler om:

Stress
Søvnforstyrrelser, tankemylder, irritation, træthed, koncentrations-/hukommelsesbesvær, uro, ulyst, hjertebanken, åndenød, svært ved at koble af.

Arbejde
Manglende fokus, motivation, struktur eller overblik, usikkerhed, samarbejdsproblemer, udbrændthed.

Familie eller parforhold
Konflikter, kommunikation, manglende nærhed.

Selvværd
Negative tanker, selvbebrejdelser, usikkerhed overfor andre.

Sociale relationer
Social tilbagetrækning, ensomhed

Angst
Uro, hjertebanken, rysten, forvirret, sveden, åndenød, svimmelhed, snurren, trykken.

Depression
Energiløshed, tab af interesse, tristhed, søvnforstyrrelser, selvmordstanker.

Diffus utilfredshed
Manglende tilfredshed med den måde livet leves, eller det der opnås. Ønske om større livsudfoldelse, mere engagement og glæde.

Samtalerne

Fra starten af forløbet afklarer vi sammen, hvad du har brug for hjælp til. Hensigten er at skabe overblik og en plan over, hvad vi skal arbejde med for, at du får udbytte af samtalerne.


Som udgangspunkt sigter samtalerne på aktuelle, konkrete problemområder med fordybelse i ét tema ad gangen.
Vi arbejder især fremadrettet dvs. fremfor kun at søge at forstå hvorfor, livet er blevet, som det er, har vi fokus på, hvordan du kan forstå, arbejde med og tackle udfordringerne fremover.


Hvad kan du forvente at få ud af samtalerne?

 • Støtte igennem en svær tid
 • Metoder til at håndtere ”tankemylder” og følelsesmæssigt ubehag
 • Hjælp til prioritering af en god livsbalance, så du forebygger og reducerer stress
 • Indsigt i den måde du ser, tænker om og fortolker oplevelser på: dig selv, andre og fremtiden
 • Bedre søvn
 • Redskaber til at mærke og stå ved dig selv. At kunne sige til eller fra og blive mere pro-aktiv
  i dine livsvalg, små som store
 • Styrkelse af dine sociale færdigheder og kommunikationsevner
 • Træning af evnen til indlevelse, empatisk lytning og til at blive forstået fra andres perspektiv
 • Metoder til selvledelse. At blive mere effektiv vha. fokus, disciplin, prioritering og planlægning
 • Afklaring af personlige værdier – lever jeg mit liv, som jeg inderst inde ønsker det?

 • Hvor lang tid varer et forløb?
  Hvor mange samtaler og med hvilken hyppighed samtalerne ligger afhænger af den pågældende problemstilling. Nogle har brug for ganske få sessioner, andre ønsker sig et forløb, der strækker sig over en længere periode med kortere eller længere intervaller.

  Metoder og redskaber
  Metodisk er mit udgangspunkt især kognitiv terapi eller coaching samt ACT (Acceptance and Commitment Therapy), men også andre metoder inddrages efter behov.

  Don't Stress samtaleforløb

  Don’t Stress samtalerne er målrettet medarbejdere med stress eller belastningsreaktioner (søvnbesvær, tankemylder, uro, træthed, koncentrations- og hukommelsesproblemer).

  Vi har fokus på den individuelle håndtering af stress *.

  Forløbet kan være af forebyggende karakter eller tilbydes medarbejdere, der mærker stressreaktioner. Det er også relevant til sygemeldte medarbejdere, for at sikre, de kommer sikkert og robust tilbage i fuld funktion på arbejde.

  I forløbet får du kort og klar viden om stress. Du får praktiske og effektive redskaber, så du kan få vendt din stressudvikling og genoprettet din energi og livsbalance.

  Don´t Stress konceptet er bygget op omkring 4 moduler:

 • Modul 1: Overblik og ”førstehjælp” til håndtering af stress
 • Modul 2: Afklaring af tilstand og årsager
 • Modul 3: Indsigt og redskaber til at forebygge stress

 • Modul 4: Skab forandringer (indre som ydre) - og skab din fremtid

 • Samtalerne består typisk af 6 sessioner af en times varighed.

  * Det er vigtigt at forstå, at stress er et komplekst fænomen, der bør ses som samspil mellem belastninger/påvirkninger fra arbejdsmiljøet og forhold hos den enkelte.
  Det betyder, at en forståelse af - og løsning på problemet – ofte kræver, at man inddrager forhold i både organisationen, arbejdet og den enkelte.

  Statusnotat
  I Don¨t Stress forløbet kan det aftales, at vi sammen udarbejder et kort statusnotat til nærmeste leder. Et sådant notat kan støtte op om en positiv dialog med din arbejdsplads og bestå af konstruktive forslag (til større eller mindre) tiltag på arbejde, der kan være af afgørende betydning for at få dig i fuld funktion igen.

  Profil

  Gitte Falengreen

  Uddannet psykolog (Cand. Psych.) fra Aarhus Universitet (2005)

  Autoriseret gennem Psykolognævnet (2009)

  Uddannet Akademiøkonom, Eksportakademiet, Århus Købmandsskole (1992)

  12 års erhvervserfaring fra ansættelser i privat erhvervsliv (salg/marketing)

  Coachuddannet, Mindrunner (2005)

  Terapeutisk erfaring og autorisation fra Kognitiv Terapi Center Aarhus, Psykiatrisk Hospital Risskov (2008-2009)

  Etableret egen virksomhed (2009-)

  Videregående uddannelse i ACT, Kognitiv Gruppen (2012)

  Fast tilknyttet Horsens Kommune “Forebyggelse og håndtering af sygefravær” (2013-)

  Deltager løbende i kurser og efteruddannelse

  Praktisk

  Pris

 • Selvbetalende klienter: kr. 900 (60 min). Kontant efter hver session
 • Alle andre (sundhedsforsikring, arbejdsplads, pensionsordning, forsikringsselskab,
  fagforening m.fl.): kr. 1.025 (60 min)
 • Kommuner efter aftale
 • Don´t Stress forløb efter aftale
 • Vurderinger og erklæringer faktureres efter gældende takster jf. ”Det psykologiske arbejde”

 • Tilskudsmuligheder
  Jeg vil opfordre dig til at undersøge mulighederne for tilskud via:

 • Sundhedsforsikring (tegnet privat eller via din arbejdsplads)
 • Arbejdsgiver
 • Pensionsordning
 • Forsikringsselskab
 • Fagforening
 • Jobcenter
 • Kommune

 • Det er ikke nødvendigt at orientere din arbejdsplads om, hvad du bruger din sundhedsforsikring til. Du kan kontakte forsikringsselskabet direkte, de har tavshedspligt.

  Private og offentlige arbejdsgivere har mulighed for skattefrit at dække udgiften til deres ansatte.

  Lægehenvisning: Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen.
  Det betyder, at du ikke kan gøre brug af en lægehenvisning og ad den vej opnå tilskud til samtalerne.

  Afbudsregler
  Afbud meddeles pr telefon eller mail hurtigst muligt, senest dagen før. Ellers regnes tiden som anvendt konsultation til fuld pris.

  Psykolog Gitte Falengreen

  Sundhedshuset · Nørregade 65 · 8300 Odder

  Tel. 86 56 07 77

  Du er også velkommen til at sende mig en mail på: gitte@falengreen.dk

  Eller direkte på nedenstående kontaktformular:

  Navn skal udfyldes

  E-mail skal udfyldes*

  Emne skal udfyldes

  * skal udfyldes

  Fyld

  Sundhedshuset i Odder · Nørregade 65 · 8300 Odder · Tel: 86 56 07 77